View Sections
01 Entree
  • 01 Entree

  • DEEP FRIED PRAWN & PORK WONTON (8)

   DEEP FRIED PRAWN & PORK WONTON (8)

   $12.00

   HOÀNG THÁNH CHIÊN (8)炸雲吞 (8)

  • DEEP FRIED PRAWN DUMPLING (8)

   $12.50

   SỦI CẢO CHIÊN (8)炸鮮蝦水餃 (8)

  • Prawn & Pork Rice Paper Roll

   GỎI CUỐN (4)

   越式豬肉/蝦米紙卷 (4)

   $12

Related Posts